Ο ΚΟΑ στο Ευρωπαϊκό Αθλητικό Φόρουμ

Ο ΚΟΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ

Αθλητισμός Βάσης, Βία βασισμένη στο φύλο, Χρηστή Διακυβέρνηση και  Τεχνολογία στον Αθλητισμό τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης

Περισσότεροι από 350 εκπρόσωποι του αθλητικού κινήματος συμμετείχαν στο ετήσιο  Ευρωπαϊκό Αθλητικό Φόρουμ, το οποίο διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 8 – 9  Μαρτίου 2017, στη Μάλτα.

Στο Φόρουμ τον Οργανισμό εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ Κλεάνθης Γεωργιάδης η κα Ιωάννα Παρασκευοπούλου Λειτουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εθνική Συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού και ο κ Μάριος Χριστοδούλου Λειτουργός Πληροφορικής και Διαχειριστής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.  Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες ευρωπαϊκές αθλητικές πολιτικές και να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις αλλά και διευρύνουν το δίκτυο συνεργασίας τους με άλλους φορείς.

Η προαγωγή του αθλητισμού βάσης στην ΕΕ, η διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό, η καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο, η συνεισφορά του αθλητισμού στην ανάπτυξη και στην εργοδότηση, το ντόπινγκ, καθώς επίσης και οι ευκαιρίες που προσφέρονται μέσα από την καινοτομία και την  ψηφιακή τεχνολογία στον αθλητισμό αποτέλεσαν τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης του Φόρουμ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τους εκπροσώπους του αθλητικού κινήματος ότι ο αθλητισμός βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφού τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για το νέο Πρόγραμμα Εργασίας για τον Αθλητισμό για την περίοδο 2017 – 2020, στο οποίο θα καθορίζεται το πλαίσιο των ενεργειών και εργασιών  της ΕΕ και των κρατών μελών για την επόμενη τριετία με βάση τις προτεραιότητες που θα τεθούν μετά από κοινή συνεννόηση.

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ πραγματοποιήθηκε και η πρώτη συνάντηση των Εθνικών Συντονιστών Φορέων με την Επιτροπή στην οποία συμμετείχε και ο ΚΟΑ. Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των Εθνικών Συντονιστών και των Λειτουργών Κοινωνικής Δικτύωσης  για θέματα που αφορούν στη διοργάνωση και χρηματοδότηση της Εβδομάδας το Σεπτέμβριο του 2017.

Στις εργασίες του Φόρουμ τονίστηκε ότι ο  αθλητισμός αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την κοινωνική συμπερίληψη ενώ ο εθελοντισμός ενισχύει την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου.  Ο ρόλος  του εθελοντισμού στον αθλητισμό είναι καταλυτικός κυρίως στις κοινωνίες εκείνες που ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση των πολιτών ενώ διαφάνηκε η ανάγκη για  την αναγνώριση της εθελοντικής εργασίας,  η οποία θα πρέπει να υποστηριχθεί από τις δημόσιες αρχές.

Όσον αφορά στη Χρηστή Διακυβέρνηση στον αθλητισμό τονίστηκε ότι σημαντικό βήμα μπορεί να αποτελέσει η δέσμευση των κρατών και κυρίως των αθλητικών οργανισμών για την εφαρμογή των αρχών χρηστής διακυβέρνησης ενώ έγινε  εκτενή αναφορά στον «Πίνακα Δέσμευσης» που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, τόσο ο Πρόεδρος του ΚΟΑ όσο και οι Λειτουργοί του Οργανισμού είχαν επαφές και αντάλλαξαν απόψεις με συνέδρους ενώ εξετάστηκαν τρόποι για νέες συνεργασίες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στον Αθλητισμό μέσω του Προγράμματος Erasmus +

ERASMUS+ SPORT Infoday - 31 Ιανουαρίου 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει Ημερίδα  για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρονται το 2017 στον τομέα του Αθλητισμού μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus +. 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες και θα μεταδίδεται σε απευθείας σύνδεση μέσω του διαδικτύου. 

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στον αθλητισμό που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε προτάσεις είτε ως αιτητές είτε ως εταίροι.

Στο πλαίσιο της ημερίδας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις Ευρωπαϊκές Αθλητικές πολιτικές, τα είδη προτάσεων, τις θεματικές και για τον τρόπο ετοιμασίας και υποβολής των προτάσεων.

Σημειώνεται ότι το κεφάλαιο Αθλητισμός του Προγράμματος Erasmus + επιδιώκει στην υποστήριξη συνεργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον αθλητισμό βάσης στους ακόλουθους τομείς:

  • Αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών για την ακεραιότητα του αθλητισμού, όπως το ντόπινγκ, στημένα παιχνίδια και βία, καθώς και όλα τα είδη της μη- ανοχής και διακρίσεων.
  • Προαγωγή και υποστήριξη της Χρηστής Διακυβέρνησης στον Αθλητισμό και της Διπλής Σταδιοδρομίας των αθλητών.
  • Προαγωγή των εθελοντικών δράσεων στον αθλητισμό σε συνάρτηση με την κοινωνική ενσωμάτωση, τις ίσες ευκαιρίες και την ενημέρωση για τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας στην ενίσχυση της δημόσιας υγειάς και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό για όλους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/sport-infoday-31-january-2017_en

Η διαδικτυακή μετάδοση της ημερίδας θα προσφέρεται μέσω του προαναφερόμενου συνδέσμου. 

 

Απονεμήθηκαν στους νικητές τα Εθνικά Βραβεία #BeActiveAwards 2016

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού τίμησε και απένειμε τα βραβεία στους νικητές του Εθνικού Διαγωνισμού #BeActiveAwards 2016, ο οποίος διεξήχθητε στο πλαίσιο της 2ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού. Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διάσκεψης τύπου, στο οποίο παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής εκστρατείας, η οποία διεξήχθη την περίοδο 19 – 25 Σεπτεμβρίου 2016.

Η ανακήρυξη και απονομή των βραβείων στους νικητές έγινε στην παρουσία των φορέων που αποτέλεσαν τους κύριους διοργανωτές δράσεων της 2ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού. 

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ κ Κλεάνθης Γεωργιάδης αναφερόμενος στο σκεπτικό των εθνικών αυτών βραβείων ανάφερε ότι «επιδίωξη τόσο του ΚΟΑ αλλά και των εταίρων μας,  είναι μέσα από τις διάφορες δράσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας,  ο εντοπισμός νέων προγραμμάτων άθλησης που να προσελκύουν το ενδιαφέρον των πολιτών  έτσι ώστε να εφαρμόζονται καθ’ ΄ολη τη διάρκεια της χρονιάς.  Αυτός είναι και ένας  από τους λόγους που φέτος ως Κύπρος καινοτομήσαμε και καθιερώσαμε για πρώτη φορά τα Εθνικά Βραβεία #BeActive Awards».

Η Εθνική Συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού στην Κύπρο κα Ιωάννα Παρασκευοπούλου ανάφερε ότι «ένας από τους στόχους του Εθνικού Διαγωνισμού #BeActive Awards 2016 είναι να επιβραβεύσει να επιβραβεύει τα άτομα εκείνα που εμπνεύστηκαν, οργάνωσαν και υλοποίησαν τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, τους εκπροσώπους δηλαδή των φορέων που αποτέλεσαν τους βασικούς συντελεστές της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού και άμεσους συνεργάτες του ΚΟΑ».

Τα φετινά βραβεία είχαν 4 κατηγορίες:

 

1. #BeActive @ Educational Settings Award

2. #BeActive @ Clubs and Fitness Centers Award

3. #BeActive @ City Award

4. #BeActive @ Workplace Award

 

Ο διαγωνισμός διεξήχθηκε από τις 19 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2016 και σε αυτόν είχαν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι φορείς που συμμετείχαν ως διοργανωτές δράσεων. Ο κάθε ενδιαφερόμενος φορέας μπορούσε να υποβάλει μέχρι 3 υποψηφιότητες στην κατηγορία ενδιαφέροντος του. Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής για κάθε κατηγορία υποβλήθηκαν στην Εθνική Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού www.beactive.cy του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Οι νικητές των βραβείων ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθοι:

 

1.  #BeActive @ Educational Settings Award

     I.  Γιάννα Νικολάου για τη Δράση “Τουρνουά Beach Tennis” του Ανοιχτού Σχολείου Δήμου Λάρνακας

    II.  Κατερίνα Φιλιαστίδου για τη δράση «Cross Country Walking» του Γυμνασίου Πετράκης Κυπριανού

    III. Γιάννα Νικολάου για τη Δράση «Πινγκ Πονγκ για όλες τις ηλικίες» του Ανοιχτού Σχολείου Δήμου Λάρνακας

2.  #BeActive @ Clubs and Fitness Centers

    I. Γρηγόρης Νικηφόρου για τη δράση «Be Active Kids Day» του Προγράμματος Αθλητισμός για Όλους.

    II.Νέφη Οικονομίδου για τη δράση «Το τρίγωνο της επιτυχίας." Πως η Αθλητική Ψυχολογία μπορεί να συμβάλει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης του αθλητή.»,  του Lefkosia Badminton Club

    III.Γιαννάκη Δημητρίου για τη δράση «Ορεινή Πεζοπορία στο Τρόοδος» του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Λευκωσίας.

 3.      #BeActive @ CityAward

    I.  Αθηνά Κυριάκου για τη δράση «Γνώρισε το Άθλημα που σου ταιριάζει» του Δήμου Λακατάμιας.

    II.  Κατερίνα Ανδρέου για τη δράση «Πάντα Νέοι» του Δήμου Λευκωσίας.

    III. Γιάννα Νικολάου  για τη δράση «Pre-flight workout» του Δήμου Λευκωσίας.

 4.      #BeActive @ WorkplaceAward

    I. Γρηγόρη Νικηφόρου του Προγράμματος Αθλητισμός για Όλους για τη δράση  «Άσκηση στο χώρο εργασίας - ΚΟΑ»

    II. Αθηνά Κυριάκου του Δήμου Λακατάμιας για τη δράση «Άσκηση εν ώρα Εργασίας».

 

Τα βραβεία στους νικητές απένειμε ο Αν. Γενικός Διευθυντής κ Φίλιππος Σοφοκλέους.

  

 

Η διοργάνωση της 2ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού 2016 στην Κύπρο μεταξύ των καλύτερων στην Ευρώπη

Τα επιτυχή αποτελέσματα της 2ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, η πραγματοποιήθηκε την περίοδο 19 – 25 Σεπτεμβρίου 2016, παρουσιάστηκαν σε διάσκεψη τύπου την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, από τον Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού κ Κλεάνθη Γεωργιάδη στην παρουσία του Υπουργού Υγείας Δρ. Γιώργου Παμπορίδη.


Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ ανέφερε ότι «σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα αριθμητικά αποτελέσματα της φετινής διοργάνωσης αποδεικνύουν ότι η συντονισμένη δουλεία που γίνεται μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της αποδίδει στο μέγιστο, καθιστώντας την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ευρώπη. Το Σεπτέμβριο, σε 31 ευρωπαϊκά κράτη διοργανώθηκαν 15.000 δράσεις στις οποίες συμμετείχαν περίπου».

Ο Πρόεδρος εξέφρασε την ευαρέσκεια του Οργανισμού για το γεγονός ότι στην πρόσκληση του ΚΟΑ ανταποκρίθηκαν όλοι βασικοί συντελεστές αυτής της διοργάνωσης.  Στην Κύπρο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 108 δράσεις, στις οποίες υπολογίζεται ότι  συμμετείχαν δωρεάν γύρω στους 113,430 συμπολίτες μας.  Σημαντικό είναι το γεγονός ότι για τη διοργάνωση αρκετών δράσεων δεν απαιτήθηκε οποιοδήποτε κόστος ή ήταν χαμηλού κόστους. Το συνολικό κόστος διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού στην Κύπρο ανήλθε στις € 75,737  εκ των οποίων το 80% αποτέλεσε τη χρηματοδότηση από την Επιτροπή και το 20% τη συνεισφορά του Οργανισμού.

Φέτος, ο ΚΟΑ εστίασε  περισσότερο στην εκστρατεία επικοινωνίας της Εβδομάδας με τη δημιουργία της Εθνικής Ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (www.beactive.cy) η οποία συνέβαλε σημαντικά στην προβολή των δράσεων της Εβδομάδας αλλά και στην άμεση ενημέρωση όλων των πολιτών ενώ καθιέρωσε για πρώτη φορά τα Εθνικά Βραβεία #BeActive Awards, των οποίων τα αποτελέσματα επιβραβεύθηκαν κατά τη διάρκεια της διάσκεψης τύπου.  

Ο κ Γεωργιάδης αναφέρθηκε ευχαρίστησε τους τρεις Πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού 2016, κ.κ. Γιώργο Αχιλλέως, Κυριακή Κουττούκη και Γιάγκο Γεωργίου καθώς επίσης και τα πέντε μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια παγκύπριας εμβέλειας ANTENNA, MEGAONE,  SIGMA, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και ALPHA Κύπρου τα οποία στήριξαν επικοινωνιακά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού.

Εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού χαιρετισμό απεύθυνε η κα Κάλλη Χατζηιωσήφ Επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, αναφέροντας ότι το Υπουργείο, ως ο κατ΄εξοχήν αρμόδιος φορέας για την παιδεία και τον αθλητισμό, στήριξε και υιοθέτησε τη συγκεκριμένη διοργάνωση ως ένα από τους σημαντικότερους εταίρους-συνεργάτες, αποδεικνύοντας την έμπρακτη στήριξη και το ενδιαφέρον του στον τομέα του αθλητισμού, διοργανώνοντας της μεγαλύτερες και πολυπληθέστερες δραστηριότητες αφού σε αυτές συμμετείχαν πέραν των 85.000 μαθητών. Μέσα από τη δράση του «School Sports Day» τα σχολεία όλων των βαθμίδων, αποτέλεσαν κυψέλες αθλητικής δημιουργίας μέσα από ένα  πολύπλευρο, πολυσχιδές και ελκυστικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης τιμήθηκαν και απονεμήθηκαν τιμητικά έπαθλα στους 48 φορείς που συμμετείχαν ως κύριοι διοργανωτές δράσεων κατά την περσινή διοργάνωση, στους Πρεσβευτές και στους Χορηγούς Επικοινωνίας, ενώ έγιναν και οι απονομές των Εθνικών Βραβείων #BeActive Awards 2016.

Στη διάσκεψη τύπου συμμετείχαν  ο Αντιπρόεδρος του  ΚΟΑ κ Δημήτρης Λεοντής, το Μέλος ΔΣ  κα Καίτη Λουκαϊδου Χατζήκυριακου και ο Αν. Γενικός Διευθυντής κ Φίλιππος Σοφοκλέους, οι οποίοι απένειμαν τιμητικά έπαθλα και βραβεία.

 

  

Ολοκληρώθηκε η 2η ετήσια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 2016

Ολοκληρώθηκε και φέτος με μεγάλη επιτυχία η 2η ετήσια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε την περίοδο 19 – 25 Σεπτεμβρίου 2016, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν δωρεάν σε διάφορες αθλητικές δράσεις και να ενημερωθούν για τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει η ενασχόληση με τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό. 

Με σύνθημα το #BeActive, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού στην Κύπρο, κατάφερε να κινητοποιήσει 50 φορείς οι οποίοι αποτέλεσαν τους κύριους διοργανωτές των 108 δράσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε παγκύπρια βάση. Υπολογίζεται ότι στις δράσεις συμμετείχαν δωρεάν περίπου 113.000 πολίτες, γεγονός για το οποίο εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση του ο Πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Κλεάνθης Γεωργιάδης.

Η εν λόγω ευρωπαϊκή  εκστρατεία  λειτούργησε  ως «ανοικτή πλατφόρμα», όπου ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας είχε την ευκαιρία να προωθήσει και προβάλει σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο τις υφιστάμενες αθλητικές δραστηριότητες και προγράμματα του και να διοργανώσει νέες ή/και συνδιοργανώσει δραστηριότητες με άλλους φορείς κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού 2016.

Οι 108 δραστηριότητες που πραγματοποιηθήκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού χαρακτηρίζονται από πολυμορφία, καινοτομία και προσβασιμότητα, διεξήχθηκαν χωρίς ή με ελάχιστο  κόστος και στηρίχθηκαν στην εθελοντική συμμετοχή τόσο των φορέων όσο και στην εθελοντική εργασία και προσφορά των ανθρώπων που εργάστηκαν για την υλοποίηση των δράσεων.

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού επικεντρώθηκε κυρίως σε έξι θεματικές: Εκπαίδευση, Εργασιακός Χώρος, Άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, Αθλητικά Σωματεία και Γυμναστήρια, Τρίτη Ηλικία και Άτομα με Ειδικές Ικανότητες/Άτομα με Αναπηρία.  Όσον αφορά στα είδη των δράσεων αυτά περιλάμβαναν αθλητικές δραστηριότητες, ενημερωτικές ημερίδες και διαλέξεις.

Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού μετάφεραν οι Πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού τους οποίους επέλεξε ο ΚΟΑ τόσο για τη σημαντική συνεισφορά τους στον τομέα του αθλητισμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο όσο για την προσωπικότητα και το ήθος τους.  Ως Πρεσβευτές της  Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού για το 2016 ορίστηκαν ο κ Γιώργος Αχιλλέως, Αθλητής Σκοποβολής, η κα Κυριακή Κουττούκη Αθλήτρια Taekwondo και ο κ Γιάγκος Γεωργίου Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών. 

Τα αποτελέσματα της δεύτερης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού θα παρουσιαστούν σε ειδική τελετή την οποία θα διοργανώσει ο ΚΟΑ τον Νοέμβριο του 2016, στο πλαίσιο της οποίας θα τιμηθούν όλοι οι φορείς που συμμετείχαν ως κύριοι διοργανωτές δράσεων και οι χορηγοί επικοινωνίας ενώ θα γίνει και η απονομή των Εθνικών Βραβείων # BeActive.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του σε όλους τους φορείς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του και συμμετείχαν στη δεύτερη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού είτε ως διοργανωτές είτε ως συνδιοργανωτές, καθώς  επίσης και στο Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο για πολύπλευρη στήριξη της. 

Επιπλέον, ο ΚΟΑ ευχαριστεί τα πέντε τηλεοπτικά κανάλια παγκύπριας εμβέλειας, ΑΝΤΕΝΝΑ, MEGA, ΡΙΚ, SIGMA και ALPHA Κύπρου που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του και ήταν οι  χορηγοί επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού 2016.  Η βοήθεια τους ήταν  σημαντική και καθοριστική για τη διάδοση των μηνυμάτων της Εβδομάδας και την ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών.

  

Σελίδα 1 από 3

Μοιραστείτε το

Empty (2)